Nazwa miejscowości przeniesiona z nazwy rzeki o urwistych brzegach , jak gdyby  łupanych i głębokich  „Lopov”  oznacza też „miła, przyjemna „Łupawa jest osadą o charakterze ulicznym, zbudowaną  na planie wielodrożnicy, zamieszkaną przez ok.700 osób.

Plan Łupawy

 

 

joomplu:387

 

joomplu:386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość położona w województwie Pomorskim , powiat Słupsk ,gmina Potęgowo  przy drodze wojewódzkiej nr  211 oraz drodze powiatowej nr 1188 G, na Równinie Słupskiej  nad rzeką Łupawa.

Sołectwo Łupawa  (obręb ewidencyjny  Łupawa ) obejmuje 3390 ha  w tym gruntów:

- rolnych  846 ha ,
- gruntów leśnych i zadrzewionych 2403 ha ,
- nieużytki 60 ha
- tereny zabudowane i zurbanizowane 48 ha ,
- grunty pod wodami 26 ha ,
- pozostałe 7 ha.

Pierwsze wzmianki zachowane w archiwach pochodzą z 1282 r, a 1689 r. Łupawa otrzymała (przejściowo) prawa miejskie ,w latach 1945 -1976 miejscowość była siedzibą gminy Łupawa.

Łupawa jest siedzibą: Ochotniczej Straży Pożarnej, Parafii Rzymskokatolickiej  Nadleśnictwa Łupawa, Koła Łowieckiego „Gwardia”, Zespołu szkół w Łupawie ( podstawowa i gimnazjum ), licznych firm handlowych, usługowych, produkcyjnych i gospodarstw rolnych.

Prace archeologiczne przeprowadzone w  okresie od 1971r. do 1991r. na terenach  wokół Łupawy potwierdziły  że w latach :

- 5200-3300l p.n.e.  były zamieszkiwane przez ludność grupy łupawskiej kultury pucharów  lejkowatych,
- 2400-2100l p.n.e. były zamieszkane przez ludność kultury ceramiki sznurowej,
- 1700-1500l  p.n.e. ludność  epoki brązu ,
- 476l p.n.e.  ludność epoki średniowiecza - średniowieczne grodzisko  .

O zamieszkaniu ludności  w neolicie  świadczy największy w Polsce kompleks cmentarzysk  megalitycznych ( megality ) a cechą charakterystyczną łupawskiego skupiska grobowców jest ich kształt ,  przypominający zbliżony do prostokąta , silnie wydłużony trapez ,oraz cmentarzyska kurhanowe.

Zabytki:

- Kościół z końca XVIII wieku z barokową amboną ,drewnianą chrzcielnicą ;
- cmentarzyka megalityczne i kurhanowe

Turystyka:

- spływy kajakowe rzeką Łupawa
- wędkarstwo muchowe i spinningowe
- niebieski szlak  pieszy - SŁ-163  „ Doliną Łupawy”
- ścieżka  przyrodniczo-edukacyjna „ Dolina Rzeki Łupawy”
- ścieżka historyczno – rekreacyjna  „ Szlakiem    dziedzictwa  kulturowego Gminy Potęgowo”

Ciekawostki:

- W Łupawie w XVIII  wieku  była  stacja pocztowo –postojowa  (dyliżans) relacji Słupsk – Gdańsk
- W nieistniejącym pałacu  Canitz   przebywał Napoleon Bonaparte  w czasie wyprawy na Moskwę ( 1812 r.).
- W 1750 -1800 r. do nauki Biblii używano języka polskiego.
- W  bibliotece parafialnej  ( 1945r.) znajdowało się 990 tomów a najstarsza  książka  była z 1499 r.

Wizja:

Wieś Łupawa to region ludzi szczęśliwych, mających pracę, żyjących w czystym i pięknym otoczeniu dającym poczucie bezpieczeństwa .