Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectwa Łupawa na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 25.03.2011 o godz.18:30 w świetlicy wiejskiej (przy przedszkolu). Podczas zebrania odbędą się wybory sołtysa oraz rady sołeckiej.