28 maja 2011 roku niewątpliwie przejdzie do historii Łupawy...

 

a wszystko za sprawą dwóch niecodziennych uroczystości.
Pierwszą z nich było poświecenie kamiennego pomnika przy kościele parafialnym. O godzinie 9.50 dźwięk dzwonów zaprosił zgromadzonych gości na nabożeństwo.Większość stanowili byli niemieccy mieszkańcy wsi,którzy w licznej grupie przybyli na to spotkanie.Mszę świętą poprowadzili ks.proboszcz Piotr Czaja oraz ks.Wojciech Froehlich- proboszcz słupskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.
Ksiądz Piotr w kazaniu przypomniał wiernym o naszych powiązaniach historycznych i podziękował za przybycie.I tak pierwszy raz od kilkudziesięciu lat w łupawskim kościele można było usłyszeć na nowo język niemiecki.Dla gości było to zapewne wzruszające przeżycie.


Po nabożeństwie wszyscy przeszli pod obelisk, który został usadowiony na trawniku po wschodniej części kościoła. Odsłonięcia dokonali przedstawiciele mniejszści niemieckiej. Ogromny, ponad 4 tonowy głaz  z wyrytym napisem wzbudził zachwyt w gościach. Następnie złożono kwiaty i znicze. Na koniec wszyscy ustawili się do pamiątkowej fotografii i zostali zaproszeni na
poczęstunek do pobliskiej remizy.

Drugą równie ważną imprezą był Dzień Strażaka. Dodam, że dzień szczególny, można by było nawet powiedzieć, że nasi dzielni druhowie mieli podwójne święto, 65-lecie OSP Łupawa połączone zostało z odsłonięciem figurki Św.Floriana przy remizie.
O godzinie 17.55 strażacy na czele z Prezesem OSP Łupawa Druhem Ryszardem Nosko przemaszerowało równym krokiem spod strażnicy do kościoła. Całemu wydarzeniu z zainteresowaniem przyglądali się mieszkańcy ustawieni przy drodze.
Mszę świętą poprowadzili wspólnie duszpasterze z naszej parafii ks.Piotr Czaja oraz

ks.Tomasz Dawid.

Proboszcz podziękował wszystkim druhom za ich wspaniała pracę, którą wkładają niosąc pomoc drugiemu człowiekowi.
Po uroczystościach kościelnych wszyscy przeszli pod remizę. Wsród zaprosznych gości byli m.in.starosta słupski Pan Sławomir Ziemianowicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Łupawa Pan Czesław Jereczek.
Głos zabrał Prezes Pan Ryszard Nosko, dziękując strażakom oraz darczyńcom bez których Straż Pożarna w Łupawie tak prężnie by się nie rozwijała.
Na zakończenie poproszono o odsłonięcie kapliczki z figurką św.Floriana z-ce komendanta PSP w Słupsku  mł.bryg.Grzegorza Ferlina oraz reprezentującego najmłodsze, trzecie pokolenie strażaków, syna Komendanta OSP Łupawa- Mateusza. Odsłonięciu towarzyszyły strażackie syreny, które wielkim echem rozniosły się po dolinie Łupawy.
Pod poświęcony wcześniej postument zostały złożone kwiaty i znicze. Wiązanki składali: komendant OSP Łupawa Pan Bogdan Chwal, Komendant OSP Potęgowo Druh P. Leśniak, Prezes OSP Potęgowo Pan Łukasz Ulaszek oraz przedstawiciele OSP
Gogolewo. W imieniu rady gminy kwiaty złożył Pan Waldemar Zientarski. Znicz zapalił Druh Senior K. Jarecki.
Gogolewo. W imieniu rady gminy kwiaty złożył Pan Waldemar Zientarski. Znicz zapalił Druh Senior K. Jarecki.

Miłą niespodziankę sprawiły nasze kochane Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wręczając w podzięce tort Prezesowi Nosko. Po cześci oficjalnej strażacy, goście i mieszkańcy zostali  zaproszeni na poczęstunek przygotowany również przez Panie z KGW przy współpracy z sołtysem i rada sołecką. Nie zabrakło muzyki...nagłośnieniem i nie tylko zajął się sołtys Pan Zenon Brzeski.

 Na zakończenie serdeczne podziękowania dla wszystkich którzy swoją pracą przyczynili się do organizacji tych uroczystości.