26 września 2011 roku odbyło się zebranie wiejskie w remizie OSP w Łupawie. Co prawda frekwencja nie dopisała, ale ci mieszkańcy, którym na sercu leży dobro naszej wsi zasiedli do dyskusji przy ciepłej herbacie. Sołtys Łupawy Pan Zenon Brzeski pokrótce przedstawił wykonane już plany budżetowe i te, które będą zrealizowane w roku przyszłym. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Najwięcej emocji wywołał wniosek o nadaniu nazw ulic w naszej miejscowości. Mimo, że Rada Sołecka z Sołtysem na czele stała murem za tą opcją to głosowanie pokazało, że zgromadzeni w zdecydowanej większości są negatywnie nastawieni do tego pomysłu. Głównym argumentem były koszty społeczne. Tradycyjnie wróciła sprawa śmietników, nieprzyjemnych zapachów z pobliskiej oczyszczalni, przystanku przy kościele oraz kiepskiej kondycji dróg dojazdowych do kilku ulic. Na spotkanie przybył również zawsze uśmiechnięty ks.Proboszcz Piotr Czaja.

Zebranie zakończyły podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą sprawiają, że Nasza Mała Ojczyzna z każdym rokiem staje się piękniejsza !!!

joomplu:676 joomplu:675 joomplu:672

joomplu:677 joomplu:673