Gminny Ośrodek Kultury

w Potęgowie

Z A P R A S Z A

dzieci i młodzież do świetlicy wiejskiej w Łupawie,

w dniu 30.01.2012 r. od godz. 16 00 do 20 00

na gry, zabawy, konkursy, dyskotekę i karaoke.