Ogłoszenie


W dniu 21.03.2015(sobota) w Łupawie koło

sklepu GS  od godz.900 do godz. 1100 odbędzie

się obowiązkowe szczepienie

psów p/wściekliźnie.

Ustawa z dnia 24.04.1997 r.