Zebranie Wiejskie wsi Łupawa w dniu 03.04.2012r uchwałą nr 2/2012

zatwierdziło LOGO Łupawy .

Oto  nasze LOGO.