Zebranie Wiejskie wsi Łupawa w dniu 03.04.2012r .

uchwałą nr 1/2012 wprowadziło zmiany

w Planie Odnowy Miejscowości Łupawa na lata 2010-2020 r.