joomplu:930Dzień Dziecka to nie jedyna uroczystość,jaką obchodziliśmy 1 czerwca w Łupawie.W piątkowe południe odbyło się odsłonięcie i poświęcenie dębowej kapliczki przed kościołem parafialnym.Całą uroczystość poprzedziła Msza Święta celebrowana przez Ks.Proboszcza Piotra Czaję.Wśród zaproszonych gości można było dostrzec...

nie tylko Leśników,fundatorów rzeźby,ale również przedstawicieli Gminy Potęgowo z Wójtem W.Awchimienim na czele oraz mieszkańców Łupawy.Odsłonięcia dokonali Nadleśniczy Nadleśnictwa Łupawa Czesław Jereczek oraz z-ca szefa RDLP w Szczecinku Sylwester Major.Przy wspomnianej wcześniej figurce wmurowany został akt erekcyjny odczytany przez leśniczego Adama Warkockiego.Autorem pięknej rzeźby jest Ryszard Jeż z Wieliszewa.Pomocną dłoń wyciągnęła firma Andrzeja Różańskiego i  Włodzimierza Bagrowskiego.Obstawą przy transporcie była OSP Łupawa oraz radiowóz z Posterunku Policji w Potęgowie.

Dębowa kapliczka powstała z inicjatywy Nadleśniczego Czesława Jereczka,pracowników Nadleśnictwa oraz Proboszcza Piotra Czai.

 

 

Fotoreportaż w galerii.