Sołtys sołectwa Łupawa zwołuje zebranie wiejskie w świetlicy wiejskiej w Łupawie dnia 20.09.2013 o godz. 18 30 .

W przypadku braku quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie tj. w dniu 20.09.2013 o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej w Łupawie.

Porządek zebrania :

1.Otwarcie zebrania i powitanie .

2.Stwierdzenie quorum .

3.Zatwierdzenie porządku zebrania .

4.Zgłoszenie wniosków dotyczących wykorzystania przez sołectwo środków w ramach funduszu   

    sołeckiego w 2014 roku.

5.Dyskusja nad wnioskiem ( wnioskami) .

6.Głosowanie wniosku ( wniosków) .

7.Podjęcie uchwały w sprawie  remontu dróg w Łupawie .

8.Podjęcie uchwał .

9.Wolne wnioski i informacje .

10.Zamknięcie zebrania .

 

Chcesz decydować o rozwoju Łupawy przyjdź na zebranie wiejskie.