Nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej doczekała się nowych drzwi.Są to dwie pary nowoczesnych drzwi garażowych otwieranych elektrycznie.Fundatorem tej inwestycji,wartej 20 tysięcy złotych ,jest Komenda Główna PSP z Warszawy.Dziękujemy.

joomplu:980 joomplu:981 joomplu:982 joomplu:983