"Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy. Johann Wolfgang Goethe "

Po raz drugi w Łupawie zorganizowano zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej wsi.Akcja przerosła wszelkie oczekiwania.Dzięki dobremu sercu Łupawiaków mogliśmy zrobić kilkanaście paczek świątecznych.Z tego miejsca bardzo dziękujemy wszystkim ludziom za okazaną pomoc.