Z życia wsi !

"Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy. Johann Wolfgang Goethe "

Po raz drugi w Łupawie zorganizowano zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej wsi.Akcja przerosła wszelkie oczekiwania.Dzięki dobremu sercu Łupawiaków mogliśmy zrobić kilkanaście paczek świątecznych.Z tego miejsca bardzo dziękujemy wszystkim ludziom za okazaną pomoc.

 

  

Nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej doczekała się nowych drzwi.Są to dwie pary nowoczesnych drzwi garażowych otwieranych elektrycznie.Fundatorem tej inwestycji,wartej 20 tysięcy złotych ,jest Komenda Główna PSP z Warszawy.Dziękujemy.

joomplu:980 joomplu:981 joomplu:982 joomplu:983

Sołtys sołectwa Łupawa zwołuje zebranie wiejskie w świetlicy wiejskiej w Łupawie dnia 20.09.2013 o godz. 18 30 .

W przypadku braku quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie tj. w dniu 20.09.2013 o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej w Łupawie.

Porządek zebrania :

1.Otwarcie zebrania i powitanie .

2.Stwierdzenie quorum .

3.Zatwierdzenie porządku zebrania .

4.Zgłoszenie wniosków dotyczących wykorzystania przez sołectwo środków w ramach funduszu   

    sołeckiego w 2014 roku.

5.Dyskusja nad wnioskiem ( wnioskami) .

6.Głosowanie wniosku ( wniosków) .

7.Podjęcie uchwały w sprawie  remontu dróg w Łupawie .

8.Podjęcie uchwał .

9.Wolne wnioski i informacje .

10.Zamknięcie zebrania .

 

Chcesz decydować o rozwoju Łupawy przyjdź na zebranie wiejskie.

16 sierpnia 2012 roku o godzinie 3.40 rano nasza jednostka OSP została zadysponowana do wypadku nieopodal miejscowości Malczkowo.Po dojechaniu na miejsce okazało się,że płonie ciężarówka pełna żywego drobiu.Niestety mimo,że do akcji przystąpiło 5 zastępów staży pożarnej nie udało się uratować drobiu znajdującego się na płonącej naczepie.Na szczęście kierowca nie odniósł obrażeń.Ze wstępnych informacji wynika,że do pożaru przyczepy mogło dojść w skutek awarii układu hamulcowego.

Rodzinnie i przyjemnie...tak właśnie minęła środa 15 sierpnia 2012 roku w naszej miejscowości. A to wszystko za sprawą 730-lecia Łupawy. Pochmurne niebo nie przeszkodziło organizatorom a przede wszystkim ponad pół tysiąca gościom w spędzeniu tego popołudnia w miłej atmosferze. Gry i zabawy dla najmłodszych przygotował Pan Piotr Szadziński z żoną Beatą. Można było wykazać się w kilku konkurencjach m.in. bieg w worku i jazda trójkołowym rowerem po torze przeszkód. Pan Jan Pesta ze swoją grupą przedstawił krótki pokaz judo.

joomplu:979 joomplu:959 joomplu:978 joomplu:948 joomplu:963