Poprawa jakości życia

1.Malowanie budynków i porządkowanie obejść.

Praca zostanie wykonana z własnych środków mieszkańców Łupawy. Polega ona na malowaniu budynków mieszkalnych oraz porządkowaniu obejść wokół nich ,a także na dbaniu o bezpieczeństwo na chodnikach podczas zimy.

Szacunkowy koszt-10000 ,termin realizacji 2010-2020r.

 

2. Sadzenie krzewów i roślin ozdobnych,porządkowanie trawników oraz skwerów.

Zadanie polega na posadzeniu nowych krzewów i drzew ozdobnych na terenie wsi Łupawa ,oraz rekultywacja istniejących trawników i skwerów.Projekt zostanie zrealizowany przy udziale mieszkańców wsi Łupawa oraz Gminy Potęgowo. Finansowany będzie z pieniędzy sołeckich oraz budżetu gminy ,a także funduszy sponsorów prywatnych.

Szacunkowy koszt-5000 ,termin realizacji 2010-2020r.

3.Utworzenie siłowni dla mieszkańców wsi.

Projekt polega na zagospodarowaniu pomieszczenia na siłownię. Zakup sprzętu będzie się odbywał z pieniędzy Kontraktu Wojewódzkiego przy współpracy Gminy Potęgowo, mieszkańców i sponsorów.

Szacunkowy koszt-6000 ,termin realizacji 2010-2015r.