Poprawa jakości życia

1.Malowanie budynków i porządkowanie obejść.

Praca zostanie wykonana z własnych środków mieszkańców Łupawy. Polega ona na malowaniu budynków mieszkalnych oraz porządkowaniu obejść wokół nich ,a także na dbaniu o bezpieczeństwo na chodnikach podczas zimy.

Szacunkowy koszt-10000 ,termin realizacji 2010-2020r.

 

2. Sadzenie krzewów i roślin ozdobnych,porządkowanie trawników oraz skwerów.

Zadanie polega na posadzeniu nowych krzewów i drzew ozdobnych na terenie wsi Łupawa ,oraz rekultywacja istniejących trawników i skwerów.Projekt zostanie zrealizowany przy udziale mieszkańców wsi Łupawa oraz Gminy Potęgowo. Finansowany będzie z pieniędzy sołeckich oraz budżetu gminy ,a także funduszy sponsorów prywatnych.

Szacunkowy koszt-5000 ,termin realizacji 2010-2020r.

3.Utworzenie siłowni dla mieszkańców wsi.

Projekt polega na zagospodarowaniu pomieszczenia na siłownię. Zakup sprzętu będzie się odbywał z pieniędzy Kontraktu Wojewódzkiego przy współpracy Gminy Potęgowo, mieszkańców i sponsorów.

Szacunkowy koszt-6000 ,termin realizacji 2010-2015r.

 


 

Integracja mieszkańców

1.Zakup wyposażenia do świetlicy.

III częścią projektu ,,Remont świetlicy w Łupawie", jest wyposażenie jej w niezbędny sprzęt do obsługi imprez okolicznościowych(nagłośnienie,stoły, krzesła, sprzęt informatyczny,sprzęt kuchenny itp.)Projekt finansowany będzie z budżetu gminy oraz programów strukturalnych Unii Europejskiej.

Szacunkowy koszt-70000 ,termin realizacji 2010r.

2.Organizacja imprez okolicznościowych i festynów.

Zadanie to będzie wynikało z realizacji wcześniejszego projektu ,,Remont świetlicy w Łupawie". Gdy świetlica będzie już wyremontowana i wyposażona Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie przy współpracy mieszkańców wsi Łupawa zajmie się organizowaniem okolicznościowych festynów, dożynek, koncertów,zabaw wiejskich itp.

Szacunkowy koszt-3000,termin realizacji 2010-2020r.

3.Organizacja spotkań grup terapeutycznych w celu rozwiązania problemów.

Spotkania będą odbywać się w budynku świetlicy w Łupawie. Organizowane będą przez Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Gminę Potęgowo i Radę Sołecką.

Szacunkowy koszt-3000,termin realizacji 2010-2020r.

4.Modernizacja placu zabaw.

Zakłada się organizację placu zabaw dla najmłodszych dzieci. plac będzie obejmować: piaskownicę,huśtawki,oraz inny sprzęt rekreacyjny. Realizacja tego projektu zostanie pokryta z pieniędzy sołeckich przy udziale mieszkańców wsi Łupawa.

Szacunkowy koszt-5000,termin realizacji 2012r.


Ograniczenie bezrobocia.

1.Organizacja kursów komputerowych, językowych, zawodowych.

Projekt zakłada organizację kursów dla bezrobotnych z terenu wsi Łupawa ,a także z gminy Potęgowo. Kursy mogłyby się odbywać na świetlicy w Łupawie lub Zespole Szkół w Łupawie. O dofinansowanie projektu mieszkańcy będą się starać z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Szacunkowy koszt-5000,termin realizacji 2010-2015r.

2.Wprowadzenie agroturystyki jako formy zarobkowania.

Realizacja tego zadania polegać będzie na promocji agroturystyki wśród mieszkańców Łupawy.Zainteresowanym przedstawiane będą propozycje i modele gospodarstw agroturystycznych. Wskazywać się będzie również drogi i metody pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności agroturystycznej.

Szacunkowy koszt-3000,termin realizacji 2011