Integracja mieszkańców

1.Zakup wyposażenia do świetlicy.

III częścią projektu ,,Remont świetlicy w Łupawie", jest wyposażenie jej w niezbędny sprzęt do obsługi imprez okolicznościowych(nagłośnienie,stoły, krzesła, sprzęt informatyczny,sprzęt kuchenny itp.)Projekt finansowany będzie z budżetu gminy oraz programów strukturalnych Unii Europejskiej.

Szacunkowy koszt-70000 ,termin realizacji 2010r.

2.Organizacja imprez okolicznościowych i festynów.

Zadanie to będzie wynikało z realizacji wcześniejszego projektu ,,Remont świetlicy w Łupawie". Gdy świetlica będzie już wyremontowana i wyposażona Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie przy współpracy mieszkańców wsi Łupawa zajmie się organizowaniem okolicznościowych festynów, dożynek, koncertów,zabaw wiejskich itp.

Szacunkowy koszt-3000,termin realizacji 2010-2020r.

3.Organizacja spotkań grup terapeutycznych w celu rozwiązania problemów.

Spotkania będą odbywać się w budynku świetlicy w Łupawie. Organizowane będą przez Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Gminę Potęgowo i Radę Sołecką.

Szacunkowy koszt-3000,termin realizacji 2010-2020r.

4.Modernizacja placu zabaw.

Zakłada się organizację placu zabaw dla najmłodszych dzieci. plac będzie obejmować: piaskownicę,huśtawki,oraz inny sprzęt rekreacyjny. Realizacja tego projektu zostanie pokryta z pieniędzy sołeckich przy udziale mieszkańców wsi Łupawa.

Szacunkowy koszt-5000,termin realizacji 2012r.