Ograniczenie bezrobocia.

1.Organizacja kursów komputerowych, językowych, zawodowych.

Projekt zakłada organizację kursów dla bezrobotnych z terenu wsi Łupawa ,a także z gminy Potęgowo. Kursy mogłyby się odbywać na świetlicy w Łupawie lub Zespole Szkół w Łupawie. O dofinansowanie projektu mieszkańcy będą się starać z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Szacunkowy koszt-5000,termin realizacji 2010-2015r.

2.Wprowadzenie agroturystyki jako formy zarobkowania.

Realizacja tego zadania polegać będzie na promocji agroturystyki wśród mieszkańców Łupawy.Zainteresowanym przedstawiane będą propozycje i modele gospodarstw agroturystycznych. Wskazywać się będzie również drogi i metody pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności agroturystycznej.

Szacunkowy koszt-3000,termin realizacji 2011