Nazwy miejscowości:

 kaszubska  -Łepowo

1310 r   de Lupaua

1590r   do 1946  Lupow

Zarządzeniem  ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych M.P.  nr. 37   z  marca 1947 r. miejscowość przyjmuję nazwę Łupawa.

 

 

 


Przynależność do Polski od 1945r :

pod koniec II wojny światowej 1945 roku na podstawie  Ustawy z dnia 11 września 1944

( Dz. U. z 1944r. Nr 5, poz.  22 oraz dekretu z 23 Listopada 1944 r Dz. U. z 1944 r. Nr 14 poz. 74  oraz  ustaleń Konferencji poczdamskiej odbywającej się w dniach 17.07 do 2 08 1945 r.  gdzie ustalono granicę zachodnią Polski zostało utworzone sołectwo Łupawa .

 

Przynależność terytorialna – województwo:

Sołectwo podlegało pod III okręg administracyjny  - Pomorze Zachodnie,

25 września 1945 r.  miejscowość została przyłączona  do   województwa Gdańskiego,

28 czerwca 1946 została przyłączona do województwa Szczecińskiego,

6 lipca 1950 r. została przyłączona do  województwa Koszalińskiego,

1 czerwca 1975 r. została przyłączona do województwa Słupskiego,

od 1 styczeń 1999 r. wchodzi w skład  województwa Pomorskiego.

 

Przynależność terytorialna – powiat:

od 1945 do 1975  powiat Słupsk,

od 1999 rok  powiat Słupsk

 

Przynależność terytorialna – gmina:

od 1945 do 1975    Gmina  Łupawa,

od 1976 Gmina Potęgowo

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej z dnia 15.03.1945

jesienią 1945 roku przeprowadzono wybory sołtysa i podsołtysa.

 

Sołtysi  sołectwa Łupawa

Bernard Brzeski – pierwszy sołtys sołectwa Łupawa

Franciszek Wenta

Jan Wiczkowski

Julian Łuksza

Brunon Brzeski

Kazimiera    Świderska

Franciszek  Wiczkowski

Gerhard  Powarzyński

Zenon  Brzeski