Przedwojenny film, na którym przedstawione jest życie mieszkańców Łupawy, stare zabudowania, życie ówczesnych mieszkańców wsi.

http://www.youtube.com/watch?v=A7rM9cnME84