Poprawne noszenie orderów, odznaczeń, odznak,

emblematów, dystynkcji i 

naszywek na mundurze galowym OSP.

 

 

Żródło : OSP Potęgowo