Historia budowy remizy OSP  Łupawa

 

Straż OSP  Łupawa  w latach 70 dwudziestego wieku  miała do dyspozycji budynek remizy jednostanowiskowy z wieżą drewnianą do suszenia węzy dla samochody lekkiego ( Zuk) .

W owym czasie OSP liczyła 47 członków  potrzebowała miejsca do spotkań , zebrań szkoleń , gdyż  odbywało się to w  mieszkaniach strażaków .

W celu właściwego funkcjonowania straży potrzebny był wóz bojowy średni

z zbiornikiem wody  np. ( star)  lecz w starej remizie tak duży samochód się nie mieścił.

W dniu 14.11.1975r zarząd OSP w Łupawie   w składzie :  druh Jarecki Kazimierz ,

druh Szpakowicz Jan ,  druh Grudzień Stanisław , druh Wenta Franciszek,

druh  Brzeski Brunon , druh  Lis Stanisław , druh  Gierlach Jan   podjął   tak historyczną  uchwałę o budowie nowej remizy , zobowiązał członków  OSP Łupawa o

wybudowanie w czynie społecznym remizę  i wytypował dwóch druhów

odpowiedzialnych za budowę  Chwala  Jana  i  Szpakowicza Jana .

Powołano komitet  do budowy remizy w składzie:

Chwal Jan ,Szpakowicz Jan, Brzeski Brunon, Wojtanek Józef,

Inicjatorami budowy nowej remizy byli :  druhowie : Chwal Jan , Stenka Jan,

Jarecki Kazimierz

W tym czasie w Polsce miała miejsce reforma administracji samorządowej

wyniku której Łupawa w lipcu 1976 r. przestała być gminą i weszła w skład

gminy Potęgowo  wszelkie uzgodnienia  trzeba było rozpocząć od nowa z władzami Gminy

Potęgowo.

Po 5 latach trudnych , mozolnych, rozmowach,  uzgodnieniach udało się zacząć budowę nowej remizy dwustanowiskowej z zapleczem socjalnym i świetlicą

na placu ( łące) za sklepem GS.

Zarząd OSP w składzie : druh Wenta Jan , druh  Szpakowicz Jan, druh  Chwal Jan, druh Lis Stanisław,  druh  Brzozowski Piotr, druh   Jarecki Kazimierz doprowadził  do rozpoczęcia budowy remizy w 1980 r.

Strażacy zgodnie z  podjętą uchwałą przed 5 laty czynie włączyli się w budowę

remizy , wszystkie prace oczywiście były wykonywane w czynie społecznym

( nieodpłatnie ).

W budowę remizy włączyli się również mieszkańcy miejscowości   , Dąbrówna , Grąbkowa, Malczkowa, Malczkówka, Wieliszewa, Nowej Dąbrowy ,Rębowa , Karnicy ,

Zochowa, Poganic  i Łupawy . Pomagali również strażacy ochotnicy z gminy Potęgowo

w tym : OSP Wieliszewo , ZOSP Malczkowo , OSP Grąbkowo  .

Strażacy zbierali fundusze na budowę remizy poprzez organizację zabaw dochodowych jak i zbiórek pieniężnych w ww.  miejscowościach . Oczywiście bez wkładu finansowego Gminy Potęgowo pewnie budowa  by  się  nie zakończyła w ciągu 4 lat .

Istniejące zakłady również włączyły się w budowę remizy ( PGR, Nadleśnictwo .)

Nadleśnictwo Łupawa  jak informują seniorzy strażacy obieło patronat nad

budową remizy a szkoła kierowała młodzież szkolą do wykonywania drobnych prac porządkowych.

W dokumentacji z tamtych lat wymienia się druhów szczególnie wyróżniających się

przy budowie remizy : Jarecki Kazimiez  który  był majstrem  budowy  , Józef Wojtanek

,Leon Guziński, Lis Stanisław , Brzeski Zygmunt , Leszek Szydziński , Chwal Jan, Szpakowicz Jan , Henryk Herod , Kazimierz Myszk , Zdisław Myszk

O tempie prac budowlanych świadczy fakt  postawienia murów w 4 dni przez

murarzy : Józef Wojtanek , Leszek Szydziński, Kazimierz Jarecki, Jaroszewski Jan

 

Po trudnych 4 latach budowy i wyposażania remizy  w 1984 oddano uroczyście remizę .

Oddano do użytku budynek remizy z dwoma stanowiskami garażowymi  z kanałem przeznaczonymi dla samochodów  letkich , średnich, ciężkich., zaplecze socjalne , salę.

Budynek o powierzchni  zabudowy  455 m2 , powierzchni  użytkowej garaży  118 m2

kubaturze 1820 m3

Wyposażony w instalację elektryczną , wodno-kanalizacyjną , ogrzewanie

elektryczne piece akumulacyjne które z wkrótce zmieniono na  centralne ogrzewanie

jak również w syrenę alarmową.

Na uroczystości przybyli  licznie  mieszkańcy Łupawy i pobliskich miejscowości

jak również  zaproszeni goście i oczywiście strażacy . W śród zaproszonych gości byli

Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Lęborku  druh Jerzy Wołocznik,

druh Andrzej Krzywulski z Zarządu Wojewódzkiego OSP. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łupawa. Józef Grygiel, Naczelnik Gminy Mieczysław Lipski  który z dużym zaangażowaniem  osobistym pomagał i  wspierał budowę remizę w Łupawie.

Zarząd OSP  który ukończył budowę to druhowie :   Brzozowski Piotr,  Szpakowicz Jan,  Lis Stanisław,   Wenta Jan

Niestety zabrakło  druhów ;    druha Jana Chwala ,  Leszka  Szadzińskiego  którzy zmarli przed oddaniem budowy.

Wybudowana remiza na owe czasy była  z dużym rozmachem i myślą daleko w przyszłoś

bo  pewnie zdawali sobie ówcześni strażacy sprawę że samochody będą coraz większe

a sala z zapleczem socjalnym będzie służyć strażakom jak i mieszkańcom pobliskich miejscowości.

Do dziś strażacy i mieszkańcy Łupawy  są dumni że mają taką ładną funkcjonalną

remizę.

Oto taka  informacja  gdy obecni strażacy starali się o nowy ciężki samochód gaśniczy  . niektórzy decydenci  zastanawiali się czy tak duży pojazd zmieści się u nas przyjeżdżali mierzyli  i byli pełni podziwu że w tamtym  trudnym okresie dla budownictwa ( brakowało materiałów budowlanych ) nasi poprzednicy przewidzieli i wybudowali odpowiedni budynek.