*Niebieski szlak " Doliną Łupawy " to 84 kilometrowa trasa wiodąca leśnymi i polnymi drogami od

Gardny Wielkiej do  Czarnej Dąbrówki .

*Szlak rozpoczyna się w Gardnie Wielkiej i prowadzi przez świętą górę

Słowian- Rowokół a dalej przez miejscowości : Żelkowo - Damno - Bobrowniki

- Łebień - Poganice - Żochowo - Łupawę - Soszyce - Karwno - do Czarnej Dąbrówki.

*Do miejscowości Łupawa wchodzi drogą z Żochowa mijając po prawej stronie dawną

bazę techniczną Nadleśnictwa Łupawa i bloki mieszkalne, po lewej

cmentarz komunalny i biuro nadleśnictwa.

Teraz skręcamy przed  krzyżem w lewo i drogą polną dochodzimy do zabudowań mieszkalnych.

Po lewej mijamy plebanię po prawej kościół. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo

wchodząc na główną drogę.  Przechodzimy przez most na rz.   Łupawa i skręcamy w prawo

zostawiając po lewej zabudowania leśniczówki a po prawej teren biwakowania nad rzeką.

Po ok. 150 metrach wchodzimy na drogę leśną wiodącą w kierunku Czarnej Dąbrówki.

Opracował : J.B